4elem tűz tűzelem

Spirituális tűz

A tűznek nagyon sokrétű és sokféle jelentéstartalma van spirituális szempontból, ezekből emelek most ki néhányat. Különféle vallások, világnézetek szimbólumrendszerében szerepel, és kettőssége ezekben is megfigyelhető általában. Ahogy a hétköznapi értelemben is szembeállítható a tűz tápláló, meleget adó tulajdonsága, valamint a pusztító, mindent felfaló mivolta is, úgy spirituális szempontból is megtalálhatjuk ezt a két ellenpontot.

A katolikus egyház a pokol tüzével fenyegeti mindazokat, akik nem tartják be a parancsolataikat, ugyanakkor a kisebb bűnök esetén a tisztítótűz által lelkünk megszabadulhat a terhektől, és általa megtisztulva beléphetünk a Mennyek Kapuján. Ha imádkozunk valakiért, gyertyát gyújtunk. Ha segítségért imádkozunk, gyertyát gyújtunk. Ha szülinapot ünnepelünk, gyertyát gyújtunk, és a kívánságunk energiáját átérezve fújjuk el a lángot, ezzel átadva az univerzumnak az üzenetet, amit fontosnak tartunk.

A tűzről gondolkodva nem mehetünk el a tűzön járás rituáléja mellett sem, amikor az ember mezítláb sétál végig forró köveken vagy parázson anélkül, hogy égési sérülést szenvedne. Sok kultúrában a hit bizonyítéka, próbája volt ez az esemény. A tűzjárás évezredekre visszatekintő hagyomány, a Fülöp-szigeteken, Észak-Amerikában, Görögországban, Tibetben, de Afrikában is gyógyító és/vagy beavató rituálénak számított. Magát a tűzjárást egy több órás meditáció, magunkban való elmélyülés előzi meg. Kapcsolatot teremtünk önmagunk belső, felettes énjével, Istennel, Univerzummal, átélhetjük az összekapcsolódás és összetartozás élményét. A tűzön járás élménye megtanít rá, hogy csak az addigi (korlátozó) hitrendszerünk gátol meg céljaink elérésében, hiszen eddig a pontig azt hittük, lehetetlen égési sérülések nélkül érintkezni a tűzzel, s lám, mégis csak lehetséges! Mi magunk állítunk korlátokat magunk elé, és ezeket bizony érdemes néha átgondolni. Ez a lelki transzformáció segít elhagyni azokat a társadalmi berögzüléseket, melyek nem szolgálják testi-, lelki- vagy szellemi egészségünket. A tűzjárás segít közvetlen kapcsolatot teremteni saját belső energiánkkal, bátorságot és erőt ad, növeli az önmagunkba vetett hitet.

A tűz nemcsak életünkön át, de halálunkban is elkísér(het) bennünket. A hamvasztás például a temetkezés legősibb formája, a nomád népeknél is szokás volt már. A kutatók Indiában találtak kb. 6000 éves halotthamvasztót, így elmondhatjuk, hogy valóban több ezer éves hagyományról van szó. Sok nép úgy tartotta, hogy csak a tűz által tud a szellem kiszabadulni a testből, így tud visszatérni az egyetemes egészbe, így válik szabaddá a halál után.

Az asztrológiában is találkozhatunk a Tűz elemmel, hiszen a Kos, az Oroszlán és a Nyilas is a „tüzes” (kolerikus) jegyek közé tartozik. Akik ezekben a jegyekben születtek, valóban tüzesebbek, szenvedélyesek, jellemző rájuk a meleg érzelem, de a hirtelen indulatosság vagy a gyorsan fellobbanó érzések egyaránt.

A tűz szimbólumai:

  • napszak: déli órák
  • bolygója: Mars
  • évszak: nyár
  • életkor: felnőttkor
  • szín: piros
  • hozzá társított szervek: vékonybél, érrendszer, szív
  • energia: férfias
  • ábrázolása: csúcsával felfelé mutató háromszög
  • égtája: dél
  • folyamata: növekedés

S hogy miért beszélek ennyit a tűzről mostanában? Mert hamarosan megismerkedhettek az új kollekciómmal, melynek ez is nagyon fontos eleme lesz! Bár még nem mondhatok pontos részleteket, de annyit elárulok, hogy holnaptól egy héten át a vízről fogok írni… és ez sem lesz véletlen! 😉